دوره ی آموزشی HTML, CSS, JS شامل تمام آموزش های مورد نیاز برای طراحی صفحات با HTML و CSS و همچنین در ادامه زبان اسکریپت نویسی JavaScript که زبان استاندارد قابل استفاده در مرورگر های اینترنتی است.

در این دوره ابتدا خود زبان ها آموزش داده می‌شوند سپس پروژه های مختلف به کمک زبان های آموزش داده شده و فریمورک ها و کتابخانه هایی نظیر Bootstrap و JQuery راه اندازی می شوند.

کیفیت این دوره ی آموزشی بسیار بالا است و مشابه آن در هیچ سایت فارسی زبانی وجود ندارد.

 

200,000 تومان – خرید