دوره های آموزشی کدخدا
تخفیف 20 درصدی برای تمام دوره‌ها
تخفیف 35 درصدی برای خرید بیش از 5 دوره
تخفیف 50 درصدی برای خرید بیش از 10 دوره
تخفیف به صورت خودکار روی سبد خرید اعمال می‌شود و نیازی به استفاده از کد تخفیف نیست
دوره ی آموزشی PHP

دوره ی آموزشی PHP

200,000 تومان
دوره ی آموزشی Django

دوره ی آموزشی Django

500,000 تومان
دوره ی آموزشی Phoenix

دوره ی آموزشی Phoenix

1,500,000 تومان
دوره ی آموزشی C#

دوره ی آموزشی C#

200,000 تومان
دوره ی آموزشی Gin

دوره ی آموزشی Gin

500,000 تومان
دوره ی آموزشی Elixir

دوره ی آموزشی Elixir

500,000 تومان
دوره ی آموزشی Kotlin

دوره ی آموزشی Kotlin

300,000 تومان
دوره ی آموزشی Python

دوره ی آموزشی Python

200,000 تومان
دوره ی آموزشی Go

دوره ی آموزشی Go

300,000 تومان
آخرین مطالب منتشر شده کدخدا